Kā jau mājaslapas sākumlapā ir teikt subtitri ir ņemti no dažādām brīvi pieejamām subtitru failu mājaslapām gan latviešu, gan ārzemju ar domu apkopot subtitrus latviešu valodā vienuviet. Daļa subtitri ir saņemti personīgi no vairākiem cilvēkiem kas tos ir pārtulkojuši latviešu valodā no kādas svešvalodas. Bet ja nu kādi subtitri šeit ir jūsu un nevēlaties, lai viņi šeit atrodas izmantojiet kontaktu sadaļu kurā norādiet visu nepieciešamo informāciju kura pierāda jūsu tulkoto subtitru piederību jums. Jebkurā gadijumā esam atvērti jebkādiem risinājumiem arī bez subtitru faila izņemšanas ka piemēram norādi ar jūsu kontaktinformāciju virs jūsu tulkotajiem subtitriem ja nu gadijumā kādam cilvēkam interesētu kāda veida sadarbība ar jums.